תפריט לתינוק

תפריט סהר | גיל 6+ חודשים | 2 ארוחות טחונותתפריט גל | גיל 9 + חודשים | 3 ארוחות מזון מגווןתפריט ליאור | גיל 9 +חודשים | 3 ארוחות במרקם טחון/מעוךתפריט עומר | 9 +חודשים | 3 ארוחות במרקם טחון /גסתפריט זהר | 10+ חודשים | 4 ארוחות במרקם גס / אוכל אצבעתפריט אור | 9 +חודשים | 3 ארוחות במרקם טחון /גסתפריט יובל | גיל 6+ חודשים | 2 ארוחות טחונותתפריט נועם | 10+ חודשים | 4 ארוחות במרקם גס / אוכל אצבע