סהר | תפריט לתינוק בו 6 חודשים  | 2 ארוחות טחונותלחץ לצפייה בתפריט


גל | תפריט לתינוק בן 9 חודשים  | 3 ארוחות מזון מגווןלחץ לצפייה בתפריט


ליאור | תפריט לתינוק בן 9 חודשים  | 3 ארוחות במרקם טחון/מעוךלחץ לצפייה בתפריט


עומר | תפריט לתינוק בן 9 חודשים | 3 ארוחות במרקם טחון /גסלחץ לצפייה בתפריט


זהר | תפריט לתינוק בן 10 חודשים | 4 ארוחות במרקם גס/אוכל אצבעלחץ לצפייה בתפריט


אור | תפריט לתינוק בן 8 חודשים | 3 ארוחות במרקם טחון /גסלחץ לצפייה בתפריט


יובל | תפריט לתינוק בן 6 חודשים| 2 ארוחות טחונותלחץ לצפייה בתפריט


נועם | תפריט לתינוק בן 10 חודשים | 4 ארוחות במרקם גס / אוכל אצבעלחץ לצפייה בתפריט